Flisbunter

Vi selger kutterflis og sponballer.Flisbuntene er produsert av høvlet trevirke av gran og furu. Buntene er pakket i plast for lett håndtering og lagring.

  • 18 eller 21 stykk bunter per pall
  • – hver bunt veier ca. 25 kg

Strøpellets i sekker:

  • 52 stykk per pall
  • hver bunt veier ca. 16 kg

Tørr sagflis i bunt pakket i plast.

  • 36 stykk per pall
  • hver bunt veier ca. 18 kg